Mały Prymus – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Sulęczyno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-272/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Sulęczyno

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 150000

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Sulęczyno

NIP beneficjenta: 5891589065

Kod pocztowy: 83-320

Miejscowość: Sulęczyno

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski / Powiat starogardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

ipg lex, grzegorz j poseł, katalog nakładów rzeczowych 2020 pdf, pandemii czy pandemii, odnowienie certyfikatu p1

yyyyy