Mały przedszkolak – wielki człowiek.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-008/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 193200

Wydatki kwalifikowalne: 193200

Dofinansowanie: 193200

Dofinansowanie UE: 164220

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Opolski

NIP beneficjenta: 7540007179

Kod pocztowy: 45-040

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

ustawienia internetowe, jak to działa, latarnik ile stron, leśnica basen, pzu portal, pomoc ukrainie bytom, michal szymaszek, firmy certyfikujące, najlepsza inwestycja, hospicjum domowe ostrów wlkp, 3140 brutto ile to netto, praca wolsztyn pup, urząd marszałkowski lublin praca, nowodworski praca, ustawa rodo 2020, www tygodnik pl, program uwaga kontakt, miś bu budowanie domu

yyyyy