Małymi krokami do wielkich celów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-109/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niedrzwica Duża

Wartość ogółem: 686497,2

Wydatki kwalifikowalne: 686497,2

Dofinansowanie: 686497,2

Dofinansowanie UE: 583522,62

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej

NIP beneficjenta: 7132492191

Kod pocztowy: 24-220

Miejscowość: Niedrzwica Duża

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

wojskowa, uzupełnij liczby na osiach, budżet projektu excel, pkb w europie 2018, rów mariański powstał w wyniku przemieszczania się płyt, pszok łomianki, art 15 prawo oświatowe, przedszkole nowy tomyśl, fala powodziowa, w rodzinie siła, co to znaczy obligatoryjnie, koronawirus 28.10.2021, dotacje na produkcję pelletu 2022, dostałem pożyczkę prywatną 2019, południowa obwodnica warszawy, pup staszow, fundusz pracy, urodzeni 9 sierpnia, zikit wnioski do pobrania

yyyyy