Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-232/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Ogrodzieniec

Wartość ogółem: 114599,5

Wydatki kwalifikowalne: 114599,5

Dofinansowanie: 114599,5

Dofinansowanie UE: 97409,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Ogrodzieniec

NIP beneficjenta: 6491003263

Kod pocztowy: 42-440

Miejscowość: Ogrodzieniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/14/2013

opiekun faktyczny wzór, poszukaj w odpowiednich słownikach informacji dotyczących, fundusze norweskie nabory, zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu po restrukturyzacji., sp6 będzin, dzielnica city jest ważnym centrum biznesowym tego miasta, mikro małe i średnie przedsiębiorstwa, urząd pracy bartoszyce, straż wiejska 2, racjonalne, www eures dwup pl, wykres zależności prędkości od czasu dotyczy ruchu, wniosek o dofinansowanie przykład pdf, www.inwestycjawkadry.info.pl, kierunkowy 447 jaki kraj, dofinansowanie za znalezienie pracy poza miejscem zamieszkania 2018, unia polsko rosyjska

yyyyy