Mam szansę – podaj rękę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-127/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec – miasto

Wartość ogółem: 489219,89

Wydatki kwalifikowalne: 489219,89

Dofinansowanie: 489219,89

Dofinansowanie UE: 415836,91

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Bolesławiec

NIP beneficjenta: 6121636326

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

dotacja z pup 2021, dominika skoczylas wzrost, uchwała wspólnoty mieszkaniowej wzór, urzad pracy lubaczów, gierkówka mapa, plus, nadleśnictwo starachowice, numer recepty, cmentarz komunalny wałbrzych, pytania która z nas, ksiega identyfikacji wizualnej, dofinansowanie do agroturystyki 2019, postaw znak + przy stwierdzeniach, prpgram

yyyyy