Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-230/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 692250

Wydatki kwalifikowalne: 692250

Dofinansowanie: 692250

Dofinansowanie UE: 588412,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Chełm

NIP beneficjenta: 5632167582

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

agroturystyka mazowsze, metody oceny projektów inwestycyjnych zadania z rozwiązaniami, urząd marszałkowski lublin, ranking wielkości miast w polsce, unii, silniki bezkolizyjne lista, koronowirus, koncepcja zagospodarowania terenu, teleinformatyk praca, wpisz odpowiednie liczby tak aby otrzymać równość, oblicz sposobem pisemnym 545 40, jaki efekt wywołuje mieszanie języka nieoficjalnego z oficjalnym, elpigaz gorlice, ministerstwo kultury konkursy, szklarska poręba górna, jakie szkolenia warto zrobić, rpsl.04.01.03-iz.01-24-199/17

yyyyy