Mamo, tato chcę do przedszkola. Program upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Lubasz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-051/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Gmina: Lubasz

Wartość ogółem: 574800

Wydatki kwalifikowalne: 574800

Dofinansowanie: 488580

Dofinansowanie UE: 488580

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubasz / Przedszkole Bajka

NIP beneficjenta: 7631191409

Kod pocztowy: 64-720

Miejscowość: Lubasz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2011

anna osuch, implanty ortopedyczne, urząd pracy świdnica oferty, cwp pl, pup nysa praca, nip 2 interaktywny, dobierz do opisanych sytuacji odpowiednią formę protestu społecznego, um starachowice, zdzisław imię, wynagrodzenie za opiekę nad stażystą, program 50+ dla bezrobotnych 2018, glamping zachodniopomorskie, staż po 30 roku życia 2021, dofinansowanie do żłobka 2020 dla rodziców, wiadomości 2021, euro 2029, dotacje unijne 2019 dla małych firm, nowy sącz szkoła podstawowa nr 2

yyyyy