MAMO, TATO CHCĘ DO PRZEDSZKOLA ! – utworzenie 2 grup w Przedszkolu „Pod Tęczą” w Pucku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-037/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Puck – miasto

Wartość ogółem: 298000

Wydatki kwalifikowalne: 298000

Dofinansowanie: 253300

Dofinansowanie UE: 215305

Nazwa beneficjenta: Przedszkole Niepubliczne Nr 2 „Pod tęczą”, Hanna Konkol

NIP beneficjenta: 5871064939

Kod pocztowy: 84-100

Miejscowość: Puck

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

gov prawo jazdy, wybory wałbrzych, wiceminister gospodarki, synonim strata

yyyyy