Mamo, tato ja chcę do przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-015/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Sokołów Małopolski

Wartość ogółem: 398730

Wydatki kwalifikowalne: 398730

Dofinansowanie: 392746

Dofinansowanie UE: 338920,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Sokołów Młp. – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. – Przedszkole Samorządowe

NIP beneficjenta: 5170022339

Kod pocztowy: 36-050

Miejscowość: Sokołów Małopolski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

inforeuro, droga ekspresowa s3, finansowanie firmy, dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, powiatowy urząd pracy słupca, wniosek a1, agencja narodowa erasmus, wrzesnia obwodnica, utwardzenie podwórka, pup rawicz praca, administracja gospodarcza, plany weeia, vice versa synonim

yyyyy