Mamo, tato! Zostaję w przedszkolu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-064/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Gmina: Cewice

Wartość ogółem: 253980,99

Wydatki kwalifikowalne: 253980,99

Dofinansowanie: 215883,84

Dofinansowanie UE: 183501,26

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”

NIP beneficjenta: 8411654121

Kod pocztowy: 84-312

Miejscowość: Bukowina

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/20/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

urząd pracy miechów, lublin podział na dzielnice, aktualnosci, szkolenia rozwojowe, nowe inwestycje mieszkaniowe poznań 2023, pfron pracodawcą, pup dofinansowanie do wynagrodzeń, koronawirus śląsk, urząd pracy gdańsk szkolenia, portal informacyjny gdańsk

yyyyy