Mamy coś do udowodnienia II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-056/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Radłów

Wartość ogółem: 489504

Wydatki kwalifikowalne: 489504

Dofinansowanie: 489504

Dofinansowanie UE: 416078,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Radłów

NIP beneficjenta: 5761500457

Kod pocztowy: 46-331

Miejscowość: Radłów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

czechy gov, certyfikat kwalifikacji zawodowej, ustawa pzp 2004, bridge alfa ncbir, pochylnia dla niepełnosprawnych wymagania, tarcza 90 zasady, wybory zachodniopomorskie, znaczne uszkodzenie słuchu opisuje ubytek słuchu w granicach, urzad pracy naklo oferty, urząd pracy włoszczowa, oświadczenie do vat-r wzór, rozliczenie ryczałtowe, list intencyjny wzór, stawka większa niż życie cda odc 12, ustawa opieka nad dziećmi do lat 3

yyyyy