Mamy coś do udowodnienia III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-074/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Radłów

Wartość ogółem: 149112

Wydatki kwalifikowalne: 149112

Dofinansowanie: 149112

Dofinansowanie UE: 126745,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Radłów

NIP beneficjenta: 5761500457

Kod pocztowy: 46-331

Miejscowość: Radłów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

oświadczenie do vat-r wzór, www czempin pl, rynek w szczecinie, listera jajowata, mieszkanie za remont łódź 2019, cppc lista gmin uprawnionych do udziału w programie, grunt to ogrod, ile jest mozliwych kodow w ktorych na poczatku wystepuja dwie litery

yyyyy