Mamy coś do udowodnienia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-051/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Radłów

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 400000

Dofinansowanie UE: 340000

Nazwa beneficjenta: Gmina Radłów

NIP beneficjenta: 5761500457

Kod pocztowy: 46-331

Miejscowość: Radłów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

kary za brak oc 2020 tabela, bartoszyce powiat, urzad pracy lesko, pałac w kozłówce godziny otwarcia, gospodarka barterowa, oferty pracy w wałbrzychu, interesariusze przykłady

yyyyy