Mamy możliwości – chcemy pracować

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-280/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina:

Wartość ogółem: 619792

Wydatki kwalifikowalne: 619792

Dofinansowanie: 619792

Dofinansowanie UE: 526823,2

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „RAZEM”

NIP beneficjenta: 6381729533

Kod pocztowy: 43-200

Miejscowość: Pszczyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

praca przemyśl pup, covid 26 maja 2021, dotacje z urzędu pracy na zatrudnienie pracownika 2018, kurs euro 13.12.2021, wyjaśnij znaczenie wymienionych pojęć akcja ab, rozkład jazdy 259 gliwice, koleje śląskie logo, oxipac, nasz wybitny oszczepnik krzyżówka, podzielniki ciepła czy są obowiązkowe 2019, mapa morza, najwyższa kondygnacja w teatrze, dwa surowce mineralne wydobywane w stanach zjednoczonych, gin medicus wyszków, otwarta książka szablon do druku, żeromskiego wałbrzych, polityka 1 dziecka, państwa unii europejskiej 2019, dofinansowanie do pola 2022

yyyyy