„Mamy szansę, damy radę. Program rozwojowy uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-034/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Gmina: M. Sosnowiec

Wartość ogółem: 523584,1

Wydatki kwalifikowalne: 523584,1

Dofinansowanie: 460754,01

Dofinansowanie UE: 445046,49

Nazwa beneficjenta: Gmina Sosnowiec/Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

NIP beneficjenta: 6443048813

Kod pocztowy: 41-200

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

covid przepisy od 15 grudnia, ukryta prawda odc 115, nauki o polityce i administracji, um sieradz, 26 maja 2021, standardy dostępności, koronawirus zachodniopomorskie, kontrola międzyresortowa, pup szamotuły praca, parkuj i jedź tarnów, katarynka pytania i odpowiedzi, toruńska starówka

yyyyy