Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-007/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 557750

Wydatki kwalifikowalne: 557750

Dofinansowanie: 557750

Dofinansowanie UE: 474087,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Chełm

NIP beneficjenta: 5632167582

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

we wrzesniu, bon po angielsku, program inea, jak zmniejszyć pasek zadań windows 11, na czym polega praca wypełnianie wniosków, praca szamocin, hsm hrubieszów, wykluczenie z ryczałtu, budynki gospodarcze projekt, polska agencja pozyskiwania funduszy unijnych, programo, z jak, aranżacja okna w kamienicy

yyyyy