Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-214/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 406177,6

Wydatki kwalifikowalne: 406177,6

Dofinansowanie: 347977,6

Dofinansowanie UE: 345250,96

Nazwa beneficjenta: Profi Biznes Group Sylwia Majewska

NIP beneficjenta: 8521673042

Kod pocztowy: 70-472

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

urząd pracy skawina, urzad pracy przeworsk, pzu fundusze, estakada chorzów, e deklaracja 2019, sprawdź receptę, zajazd grodzki konin, kontrakt samorządowy, ile jest liczb czterocyfrowych w których zapisie mogą wystąpić tylko cyfry 5 6 7, koronawirus kujawsko pomorskie, na podstawie obserwacji uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego destylacja frakcjonowana, dostępny 4a realizacje, dostępność plus, gościeradów, bilbioteka narodowa, popc2 mapa, urzad pracy oborniki

yyyyy