Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-043/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat chojnicki

Gmina: Brusy

Wartość ogółem: 998938,8

Wydatki kwalifikowalne: 998938,8

Dofinansowanie: 968970,64

Dofinansowanie UE: 849097,98

Nazwa beneficjenta: Gmina Brusy/Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

NIP beneficjenta: 5551255678

Kod pocztowy: 89-632

Miejscowość: Brusy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat chojnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011

dotacje na pozarolniczą działalność gospodarczą 2022, praca kraśnik pup, moje podręczniki, niemożliwe 2012 cda, mapa polski kujawsko pomorskie, s7 miłomłyn olsztynek, praca pieńsk, polscy aktorzy alkoholicy, politykaa, polska slowacja godzina, nr choroby m54, życzenia na 1 grudnia

yyyyy