Milicka Akademia Rozwoju

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-138/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Gmina:

Wartość ogółem: 746636,31

Wydatki kwalifikowalne: 746636,31

Dofinansowanie: 746636,31

Dofinansowanie UE: 634640,86

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8942450411

Kod pocztowy: 53-609

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

zsp3 tm, konin nieruchomości, wms zgkikm, założenie działalności, krzaczek kotły, jak zmniejszyć rozciągnięty obraz na monitorze, pomysł na projekt, urząd miasta olesno, 998 wm, rozporządzenie w sprawie standardów geodezyjnych 2021, 732077042, dz.u. 2013 poz. 1409

yyyyy