Mini Akademia Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-009/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Brzeg

Wartość ogółem: 171960

Wydatki kwalifikowalne: 171960

Dofinansowanie: 146166

Dofinansowanie UE: 146166

Nazwa beneficjenta: Gmina Brzeg

NIP beneficjenta: 7471248878

Kod pocztowy: 49-300

Miejscowość: Brzeg

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013

urządzenie do nawadniania pól krzyżówka, zus weryfikacja, między uznamem a wolinem, sep do 1kv, urząd marszałkowski białystok dotacje, zielone zdjęcia, 100 tys na dzialalnosc pozarolnicza, rejestr podmiotów wykluczonych, wzrost polityków, poznajto, gmina spiczyn wybory, o, zapisz w wyznaczonych miejscach po dwa skutki podanych wydarzeń, rcps pokl, na sukces, projekt popc, www eksporter gov pl, pogoda wołowice, uzupełnij zdania właściwymi informacjami zdecydowana większość obszaru polski leży w zlewisku, kontynuacja nieaktualnych idei, art 108 kc

yyyyy