Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-203/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Wyry

Wartość ogółem: 994090

Wydatki kwalifikowalne: 994090

Dofinansowanie: 994090

Dofinansowanie UE: 844976,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Wyry

NIP beneficjenta: 6461014931

Kod pocztowy: 43-175

Miejscowość: Wyry

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

tczew dworzec, dofinansowanie do wynagrodzenia, goset duo, ils uw sekretariat, wniosek o bezrobocie, pozostawienie wniosku bez rozpoznania, akt komunikacji językowej- przykłady, wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, analityk finansowy kurs, wesoły początek radości, 17 stycznia 49, dochód 2022

yyyyy

Dodaj komentarz