Mistrzowskie Kompetencje

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-187/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Baranów Sandomierski

Wartość ogółem: 196659,5

Wydatki kwalifikowalne: 196659,5

Dofinansowanie: 172629,5

Dofinansowanie UE: 167160,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Baranów Sandomierski/Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Durdach

NIP beneficjenta: 8671966231

Kod pocztowy: 39-451

Miejscowość: Skopanie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

www czat, zasada przekonywania, sebastianeum silesiacum, wałbrzych aktualności, jak wypełnić wniosek o zwrot akcyzy za paliwo 2020, www.spytkowice.pl, remont mieszkania w kamienicy, zze, 2lo chrzanow, noniewicza 42a suwałki, placówki zus warszawa, program eko gmina 2021, lepszy, koszty prowadzenia działalności gospodarczej 2020, dworzec częstochowa

yyyyy