Młody Europejczyk – porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-011/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Skarżysko-Kamienna

Wartość ogółem: 150391

Wydatki kwalifikowalne: 150391

Dofinansowanie: 150391

Dofinansowanie UE: 127832,35

Nazwa beneficjenta: „EVENT” – Firma szkoleniowa Jolanta Niziołek

NIP beneficjenta: 6631009657

Kod pocztowy: 26-110

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

od kiedy przybywa dnia 2018, biała szałwia a kościół, domki na wsi, urząd skarbowy logo, urząd gminy dobroń, granica panstwa, green velo elbląg, pup staszów, karta lokalizacji podróżnego pdf, bip staszow, dotacje unijne na założenie firmy, studia sandomierz, metro targówek mapa, zespół szkół nr 4 w nowym sączu, budowlanka nysa

yyyyy