Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-009/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Sierakowice

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju sołectwa Bącka Huta

NIP beneficjenta: 5891817508

Kod pocztowy: 83-334

Miejscowość: Szopa

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

dorzecza, zarząd wspólnoty, hostel konin, 32 551 babice, doposażenie stanowiska pracy forum, zaświadczenie o spłacie zadłużenia wzór, linie kolejowe w polsce, wniosek o pozwolenie na montaż klimatyzacji w bloku wzór pdf, urząd gminy tryńcza, służą do niej maszyny cnc krzyżówka, inwentum, agresja hybrydowa, to 2017 online pl, konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych pdf, kip poznań, żłobek dzwoneczek lublin, dofinansowanie do wymiany pieca kraków 2017 lista, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, internet banking strzyżów, gazeta wieruszów

yyyyy