Młodzi, aktywni, ciekawi świata

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-046/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski

Wartość ogółem: 616490,96

Wydatki kwalifikowalne: 616490,96

Dofinansowanie: 542511,96

Dofinansowanie UE: 524017,32

Nazwa beneficjenta: Gmina Międzyrzec Podlaski

NIP beneficjenta: 5372555524

Kod pocztowy: 21-560

Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/22/2011

Data zakończenia realizacji: 7/20/2012

dąbrowa górnicza centrum przesiadkowe, marcin wojciechowski amerykanista, pakomatic, podstawy technologii maszyn, ośrodek pomocy społecznej śrem, wzór umowy o dzieło 2019, jak zwracac sie do dr hab, media narodowe pl, przyporządkuj do każdego z opisów sytuacji rodzaj oddziaływania, teren wydzielony pod tory kolejowe, regionalne programy operacyjne, dr kropka tychy, wt olsztyn, lpr mapa lotów, przegapiłeś, pup leczna, hotel robotniczy definicja, rpowim, tarcza antykryzysowa dotacje, stopa bezrobocia wzór

yyyyy