Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-060/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina:

Wartość ogółem: 1644385,13

Wydatki kwalifikowalne: 1644385,13

Dofinansowanie: 1397727,36

Dofinansowanie UE: 1397727,36

Nazwa beneficjenta: Powiat Świecki

NIP beneficjenta: 5591876820

Kod pocztowy: 86-100

Miejscowość: Świecie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

testy na wózki widłowe diagramy, wola mysłowska, basen hradec kralove, adm boguszowice, podstawa prawna decyzji administracyjnej, praca dla psychologa łódź, kursy na barmana, sytuacja w przemyslu, największy obszar polski, kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zasady wydatkowania środków publicznych, prezentacja kw, zwik świerklaniec, pup pleszew praca, tekst dzienny 2017, czernienie skóry u psa

yyyyy