Młodzi kompetentni – dziś liceum, jutro studia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-032/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina:

Wartość ogółem: 315837,5

Wydatki kwalifikowalne: 315837,5

Dofinansowanie: 268461,87

Dofinansowanie UE: 268461,88

Nazwa beneficjenta: Powiat Strzelecki

NIP beneficjenta: 7561812928

Kod pocztowy: 47-100

Miejscowość: Strzelce Opolskie

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

zmianą czy zmianom, podkresl zielona kredka nazwy pociągów, gmina stanin, priorytetowa, senatorowie z małopolski, danymi osobowymi sa, ckziu nr 2 w przemyślu

yyyyy