Młodzi mieszkańcy Pucka- bez barier szkolnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-010/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Puck – miasto

Wartość ogółem: 784719,32

Wydatki kwalifikowalne: 784719,32

Dofinansowanie: 784719,32

Dofinansowanie UE: 667011,42

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Puck

NIP beneficjenta: 5871001181

Kod pocztowy: 84-100

Miejscowość: Puck

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

www finanse mf gov pl e deklaracje, stan wody odry racibórz, wystąpienie jakiego w parlamencie europejskim, żyrardów zabytki, ministerstwo oświaty, mm produkt maciej mikołajczak, ulga za gaz, dofinansowanie dla działalności gospodarczej, leki na recepte bez recepty, nieobowiązkowy, koronawirus 15.04, praca łuków pup, pomoc de minimis limity, zs4 bydgoszcz, ustawa a uchwała, moviestarplanet 2 platformy, żyj zdrowo, unia europejska dofinansowanie, wykup tbs 2019, pup stalowa wola praca, typy ludzi na msp

yyyyy