Młodzi odkrywcy = młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowywania w Gminie Buczkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-104/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Buczkowice

Wartość ogółem: 163835

Wydatki kwalifikowalne: 163835

Dofinansowanie: 163835

Dofinansowanie UE: 139259,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Buczkowice/Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach

NIP beneficjenta: 9371850803

Kod pocztowy: 43-374

Miejscowość: Buczkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

dofinansowanie pfron za niepełny miesiąc, ag motor, warunki techniczne 2020 pdf, wsparcie dla gastronomii, aleja projektów kartuzy, zsp6siedlce, opiekunki osób starszych bydgoszcz, wspólnota mieszkaniowa ustawa, ze strony czy z strony, zakup telefonu na firmę 2021, firma polmak, stokrotka olsztyn, co jest 11 września, wiadomości polityczne

yyyyy