Młodzi pasjonaci nauki odkrywają świat.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-135/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Sędziszów Małopolski

Wartość ogółem: 155878,11

Wydatki kwalifikowalne: 155878,11

Dofinansowanie: 155878,11

Dofinansowanie UE: 132496,39

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziszów Małopolski

NIP beneficjenta: 8181584373

Kod pocztowy: 39-120

Miejscowość: Sędziszów Młp.

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

dotacje unijne na rozwój firmy 2021, wojewódzki urząd pracy gdańsk, be vis miami tekst, domy walbrzych, pozyczka 100 tysiecy, urzad pracy brzozow, grzegorz j poseł, przejscia graniczne z bialorusia, dotacje dla niepełnosprawnych na założenie firmy 2018, rozwój łodzi, cyfrowa rekonstrukcja, pożyczki dla firm, pierwsze muzeum w polsce, kursy z urzędu pracy, kierunkowy 223 koszt, leon i damian klinika

yyyyy