Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-014/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina:

Wartość ogółem: 1585378,46

Wydatki kwalifikowalne: 1585378,46

Dofinansowanie: 1585378,46

Dofinansowanie UE: 1347571,69

Nazwa beneficjenta: Powiat Bydgoski

NIP beneficjenta: 5542573290

Kod pocztowy: 85-066

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

wydział komunikacji w policach, eksport, członek zarządu cpk, piktogramy dla dzieci niepełnosprawnych, jednostki powiązane przykłady, swiateczny kalendarz, z-02 za 2020, art 107 uodo, cukiernia europejska, tygrysia granica i jej mieszkańcy., kiedy otwierają centra handlowe, rybieniec, wybory nowy tomyśl, ppe wrota podlasia, ppe.wrotapodlasia.pl, ef polska, św bartłomiej konin, pozyczka 5 tysiecy

yyyyy