Młodzież z perspektywami na lepszą przyszłośc. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-223/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Mogielnica

Wartość ogółem: 241902,6

Wydatki kwalifikowalne: 241902,6

Dofinansowanie: 241902,6

Dofinansowanie UE: 205617,21

Nazwa beneficjenta: Gmina Mogielnica

NIP beneficjenta: 7971893228

Kod pocztowy: 05-640

Miejscowość: Mogielnica

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki / Powiat lipski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

urząd pracy w świeciu, w.pl, lista firm które skorzystały z tarczy antykryzysowej, odmiany, dotacje unijne dla firm jednoosobowych 2022, lista beneficjentów, definicja dochodu, elbląg ogłoszenia

yyyyy