Młodzieżowa Akademia Biznesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-096/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina:

Wartość ogółem: 51522,5

Wydatki kwalifikowalne: 51522,5

Dofinansowanie: 51522,5

Dofinansowanie UE: 43794,13

Nazwa beneficjenta: Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6312420815

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

na woli, horała twitter, chińska układanka krzyżówka, kto opracowuje krajową ocenę ryzyka, nowa tarcza dla samozatrudnionych, koszt jednostkowy, dofinansowanie na zakup maszyn, wuro 2021, zadania ad hoc, mieszkania mazury, zarząd portu gdynia, scp karta, przekwalifikowanie, www.pupbilgoraj.pl, dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

yyyyy