Młodzieżowa Akademia Równych Szans w Annopolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-043/08-06

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Annopol

Wartość ogółem: 495018

Wydatki kwalifikowalne: 495018

Dofinansowanie: 495018

Dofinansowanie UE: 420765,3

Nazwa beneficjenta: Miejski Zespół Szkół w Annopolu

NIP beneficjenta: 7151906386

Kod pocztowy: 23-235

Miejscowość: Annopol

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

droga s6 terminy 2019, www kujawsko pomorskie pl, co to jest jednostka budżetowa, gazeta łukowska, sprawdzanie tekstów, intercity mewa, ulga od dlugu opinie, kod choroby 026

yyyyy