Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-027/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Gmina: Krasnystaw – miasto

Wartość ogółem: 126002

Wydatki kwalifikowalne: 126002

Dofinansowanie: 126002

Dofinansowanie UE: 107101,7

Nazwa beneficjenta: Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie

NIP beneficjenta: 5641265841

Kod pocztowy: 22-300

Miejscowość: Krasnystaw

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

dziennik ustaw 2020 koronawirus, uzupełnij tabelę spośród wymienionych w podręczniku zagrożeń czasu pokoju, punkt p, centrum promocji biznesu rzeszów, lockdown warminsko mazurskie, błąd kontroli crc, zus druk erp-6, jak zmniejszyć ikony w telefonie, 10.2, kolorowy na czapce górnika, urzad pracy oświęcim, e deklaracja gov, konferencja 9 luty, termy uniejów cennik 2022, decyzja administracyjna elementy

yyyyy