Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny przy II LO w Rzeszowie – Program Matura

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-160/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 296065,57

Wydatki kwalifikowalne: 296065,57

Dofinansowanie: 296065,57

Dofinansowanie UE: 251655,73

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Rzeszowski

NIP beneficjenta: 8133238822

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Szkoła/Uczelnia Wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2009

wniosek arimr 2022, tabliczki przystankowe racibórz, własną działalność dofinansowanie, cenę spodni obniżono o 20 a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 40, zs4 kościan

yyyyy