Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny w Błażowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-138/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 256265,34

Wydatki kwalifikowalne: 256265,34

Dofinansowanie: 256265,34

Dofinansowanie UE: 217825,54

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Rzeszowski

NIP beneficjenta: 8133238822

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Szkoła/Uczelnia Wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

forum dla przedsiębiorców, dotacje dla młodych przedsiębiorców, starówka łódź, ehoryzont, dom kleczew, uchwała o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej wzór, skolei z kolei, suwałki obwodnica, biznes2, oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania wzór, wykaz operatorów usług kluczowych, dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedszkole słoneczko kostrzyn, punkt szczepień zagnańska 27 kielce

yyyyy