MMS- Milion Możliwości Sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-204/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Trzeszczany

Wartość ogółem: 210436,49

Wydatki kwalifikowalne: 210436,49

Dofinansowanie: 184444,49

Dofinansowanie UE: 178871,02

Nazwa beneficjenta: Gmina Trzeszczany

NIP beneficjenta: 9191739978

Kod pocztowy: 22-554

Miejscowość: Trzeszczany Pierwsze

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

strategicznej alokacji, niezależni doradcy energetyczni, jak zostać rolnikiem od zera 2020, własna działalność, exante broker opinie, przykładowe uzasadnienie wniosku o umorzenie składek zus, io program 5 sierpnia, ciche miejsce fili, gmina smykow, opiekunki osób starszych bydgoszcz

yyyyy