Mocne podstawy-lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-004/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Świlcza

Wartość ogółem: 301526

Wydatki kwalifikowalne: 301526

Dofinansowanie: 301526

Dofinansowanie UE: 256297,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Świlcza

NIP beneficjenta: 5170045613

Kod pocztowy: 36-072

Miejscowość: Świlcza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

słownik finansowy, euro 2020 wiadomości, za głosem serca odc 93, pupdebica oferty pracy, gov spis, dotacje unijne dla rodzinnych ogrodów działkowych, od kiedy dzień robi się dłuższy 2017, synonim uzyskać, parafia św wojciecha konin kolęda

yyyyy