Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-078/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Inowrocław

Wartość ogółem: 331366,67

Wydatki kwalifikowalne: 331366,67

Dofinansowanie: 281661,67

Dofinansowanie UE: 281661,67

Nazwa beneficjenta: Gmina Inowrocław

NIP beneficjenta: 5562738848

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Inowrocław

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

statystyki osp 2021 kujawsko-pomorskie, lista obecnosci druk, lidl brama portowa godziny otwarcia, forum prawne egzamin radcowski 2017, wsparcie pomostowe 2021, w mstowie

yyyyy