Modelowanie świata

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-236/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Krzepice

Wartość ogółem: 123727,5

Wydatki kwalifikowalne: 123727,5

Dofinansowanie: 123727,5

Dofinansowanie UE: 105168,38

Nazwa beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Kłobucku/Zespół Szkół w Krzepicach Liceum Ogólnokształcące im Wł. Broniewskiego

NIP beneficjenta: 5741023698

Kod pocztowy: 42-160

Miejscowość: Krzepice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/14/2009

Data zakończenia realizacji: 11/25/2010

centrum terapii laserowej pł, dofinansowanie gazu, depozyt definicja, likwidacja starych zniszczonych maszyn, czaszka kosci, g2 arena, wiązanie linijki, elk słownik, polska slowacja gdzie graja, inwestycje w jaśle, włosy holo msp, urzad pracy olesno, przecinek oraz, oznaczenia dla niewidomych, brandenburgia, dofinansowanie z wojewódzkiego urzędu pracy, projekt eliasz, uzupełnij tabelę określeniami dotyczącymi organów władzy samorządowej w powiatach i gminach, saldo bilansu handlowego wzór, nie kobieta a konduktorka, rada

yyyyy