Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w gminie Kruklanki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-036/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat giżycki

Gmina: Kruklanki

Wartość ogółem: 349042

Wydatki kwalifikowalne: 349042

Dofinansowanie: 349042

Dofinansowanie UE: 296685,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Kruklanki

NIP beneficjenta: 8451982653

Kod pocztowy: 11-612

Miejscowość: Kruklanki

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat giżycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

dofinansowania do otwarcia firmy, koronawrus, czym jest polityka, szkoła rolnik nysa, wniosek do sanatorium nfz, finansowanie inwestycji gminnych, duzych, rozpocznij, urodziny działdowa 2021, pup poznań oferty pracy, projekty miękkie, umowa pełnomocnictwa, zwolnienie z zakazu budowy na terenie zalewowym 2020, lex tvn projekt ustawy pdf, powiatowy urzad pracy lublin, jeden z uczniów chciał zmierzyć jaką minimalną prace wykonuje podnosząc, dom gov, pożyczka płynnościowa dolnośląskie, portal lubaczow, uzupełnij notatkę dotyczącą zagrożonych gatunków

yyyyy