Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Wojciechowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-076/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Wojciechowice

Wartość ogółem: 201374

Wydatki kwalifikowalne: 201374

Dofinansowanie: 201374

Dofinansowanie UE: 171167,9

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci Naszym Dobrem”

NIP beneficjenta: 8631697954

Kod pocztowy: 27-532

Miejscowość: Wojciechowice

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

katarzyna misztal, archaeological paths gdynia, szkoła tarnówka, euro 2020 28.06, dzień książki 2019, krystyna lubelska polityka, sekret piekna turek, ogłoszenia biznes współpraca, programowanie pilota samokopiującego, 92 euro, dofinansowanie firmy na start, niepalenie razem czy osobno, tuptuś, analiza ex ante

yyyyy