Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie Trzebielino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-006/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Trzebielino

Wartość ogółem: 276343,18

Wydatki kwalifikowalne: 276343,18

Dofinansowanie: 276343,18

Dofinansowanie UE: 234891,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Trzebielino

NIP beneficjenta: 8421663535

Kod pocztowy: 77-235

Miejscowość: Trzebielino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

pallotyni biuro podróży, pęknięcia starzeniowe opony, nr, opieka domowa nad osobami starszymi katowice, konstytucja biznesu pdf, uzupełnij 1m2 = cm2, nowopowstałym, pup ostrów wielkopolski oferty, rzecz nie do zaakceptowania, ue katowice wd, dofinansowanie na utwardzenie podwórka 2020, mały europejczyk olsztyn, w/o, stosowania, wzór pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu, winogrona zakupione w hurtowni w cenie 5 80, gok przecław, synonim program, migaj z nami, dk rzeszów

yyyyy