Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-014/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Linia

Wartość ogółem: 559359,37

Wydatki kwalifikowalne: 559359,37

Dofinansowanie: 559359,37

Dofinansowanie UE: 475455,46

Nazwa beneficjenta: Gmina Linia

NIP beneficjenta: 5881130342

Kod pocztowy: 84-223

Miejscowość: Linia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 11/28/2014

dofinansowanie dla rolników na działalność pozarolniczą 2019, polska sliwacja, rekrutacja do żłobka łódź 2022/2023, pup ostrowiec praca, elbląg ogłoszenia, fryzjer wlodawa, portaledukacyjny kraków, jaspers, 19 mld na kościół, cpr dania, nfz lubuskie, szop, zus brak panelu świadczeniobiorcy, portal informacyjny poznań, tabela ip, kreatywna, badanie ankietowe przykład, który z opisów dotyczy sukcesji pierwotnej, rpo śląskie, zsb legnica

yyyyy