Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Działdowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-044/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat działdowski

Gmina: Działdowo

Wartość ogółem: 511590

Wydatki kwalifikowalne: 511590

Dofinansowanie: 511590

Dofinansowanie UE: 434851,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Działdowo

NIP beneficjenta: 5711602084

Kod pocztowy: 13-200

Miejscowość: Działdowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat działdowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

tłumacz pdf, wybory internetowe eu, sieradz rynek, nawóz jaros, fundacja arkadia toruń, dworzec pkp kraśnik, nasz nowy dom odc 264, 186 kzk gop, pioneer nowych rozwiązań idei, czy po dr kropka, buzia z kropek kresek i nawiasów, słowniki rodzaje, gov hiszpania

yyyyy