Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Gminie Szypliszki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-271/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Szypliszki

Wartość ogółem: 171780

Wydatki kwalifikowalne: 171780

Dofinansowanie: 171780

Dofinansowanie UE: 146013

Nazwa beneficjenta: Gmina Szypliszki

NIP beneficjenta: 8442140707

Kod pocztowy: 16-411

Miejscowość: Szypliszki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

projekty mebli ogrodowych pdf, centrum formy dg, restauracja dzik dzik dzik barlinek wlasciciel, horyzont co to, dworzec pkp szklarska poręba, zuk mosina, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, nfz kuj-pom

yyyyy