Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-006/15-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Gmina: Gniezno

Wartość ogółem: 307345,2

Wydatki kwalifikowalne: 307345,2

Dofinansowanie: 307345,2

Dofinansowanie UE: 261243,42

Nazwa beneficjenta: Gmina Gniezno

NIP beneficjenta: 7842299718

Kod pocztowy: 62-200

Miejscowość: Gniezno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/30/2015

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015

rpo rzeszów, flagi europy z nazwami, do mierzenia pojemności płuc można użyć na przykład dużej plastikowej butelki z podziałką, tarnów al solidarności 5 9, karta nauczyciela obowiązki nauczyciela, agnieszka duraj, pożyczki dla młodych, pup w elblagu, ug kościelisko

yyyyy