Modernizacja i przygotowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-015/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Kramsk

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Szkoła twórczej Integracji w Milinie”

NIP beneficjenta: 6652521001

Kod pocztowy: 62-511

Miejscowość: Kramsk

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski / Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

stopa dyskonta, programyke.gov.pl, wiadomosci brzeg, pit 28 wersja 23, pup zlotoryja, szkoła muzyczna krasińskiego, dodatek dla pracownika socjalnego 2021 od kiedy, za późno złożony wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, 22 500 94 00, praca środa wlkp pup, postanowienie wyboru eu, plus logo, fundacja szansa dla gmin

yyyyy