Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-102/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat goleniowski

Gmina: Przybiernów

Wartość ogółem: 261807,89

Wydatki kwalifikowalne: 261807,89

Dofinansowanie: 261807,89

Dofinansowanie UE: 222536,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Przybiernów

NIP beneficjenta: 8561002549

Kod pocztowy: 72-110

Miejscowość: Przybiernów

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat goleniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

urzad pracy siemiatycze, covid lubuskie, na wspólnej odcinek 3278, straż gminna suchy las, 98 kzk gop, dofinansowanie na zatrudnienie pracownika, podkreśl zieloną kredką nazwy pociągów którymi chciał podróżować duch pociągowy, polityka ksiazki, latajaca forteca, zsczchow, powiatowy urząd pracy mysłowice, angielski senator, robert rozmus wzrost, testy bhp pytania i odpowiedzi 2020, budżet niemiec 2020, pup kędzierzyn koźle, notatka z szacowania wartości zamówienia wzór, covid gov

yyyyy